Numer, który warto zapisać - 509 510 998.

Są takie sytuacje, że nie wiadomo gdzie zadzwonić - ty już wiesz.


Odszkodowanie z OC

Komu należy się odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia:

Osobie poszkodowanej, która nie jest bezpośrednim sprawcą wypadku. 

  • kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta i inny uczestnik ruchu
  • bez znaczenia czy sam był ubezpieczony
  • nawet przy braku wykrycia personaliów sprawcy
  • pasażerom sprawcy zdarzenia

Osobie, która straciła bliską osobę w wypadku komunikacyjnym, a która nie była sprawcą wypadku. 

Osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca lub inny pracownik.

Osobie poszkodowanej w wypadku w rolnictwie.

Pacjentom poszkodowanym w wyniku błędu lekarskiego.

Bliskim osoby poszkodowanej w wypadku w sytuacji gdy relacje między nimi zostały zachwiane lub zerwane.                                     

(brak logicznego kontaktu, zaburzenia emocjonalne itp.)

Dziecku, które zostało uznane za winne zaistnienia wypadku.       

(małoletniemu do 13 roku życia, nawet w przypadku uznania jego winy, należy się odszkodowanie)

Do kiedy można wystąpić z roszczeniami:

– wypadki komunikacyjne po dniu 10.08.1997 r. gdy sprawca został skazany                                prawomocnym wyrokiem sądu karnego,

–  do 3 lat wstecz gdy sprawca nie został skazany przez sąd karny.

Aby dowiedzieć się więcej wyślij sms „pomoc” – 509 510 998  lub mail na adres odszkodowanie@NaWszelkiWypadek.eu