Numer, który warto zapisać - 509 510 998.

Są takie sytuacje, że nie wiadomo gdzie zadzwonić - ty już wiesz.


Problem z lotem

Pomagamy naszym klientom uzyskać należne odszkodowanie od przewoźnika w sytuacji:

  • odwołanego lotu
  • opóźnionego lotu ( >3-godzinne opóźnienie lotu w dotarciu do miejsca docelowego)
  • odmowy wejścia na pokład z powodu przepełnienia (overbooking)

Odszkodowania takie należą się osobom, których czas podróży został wydłużony z winy przewoźnika, o ile nie wystąpiły one na skutek nadzwyczajnych okoliczności, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności (np. strajk pracowników lotniska, wybuch wulkanu, zamieszki, warunki pogodowe).

Wartości odszkodowań zależne są od dystansu przebytego lotu jak i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym i wynoszą od 125 euro do 600 euro. O odszkodowanie za opóźniony lot możemy się ubiegać, jeśli samolot był obsługiwany przez przewoźnika europejskiego lub jeśli wylot nastąpił z portu lotniczego znajdującego się na terenie Unii Europejskiej.

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest posiadanie dokumentu potwierdzającego podróż (np. faktura, bilet, karta pokładowa, umowa z biurem podróży).

Roszczenia odszkodowawcze do linii lotniczych przedawniają się w terminie jednego roku od dnia planowanego przelotu.

Sprawdź czy należy ci się odszkodowanie za lot.

Aby uzyskać poradę wystarczy zadzwonić lub wysłać sms o treści „pomoc” na numer 732 510 997.